Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng"

Bắc Giang: Khóa tu “Tung cánh yêu Thương” tại Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng

Nhằm đáp ứng nhu cầu tu học Phật pháp, thanh lọc thân tâm,  của đồng bào Phật tử khắp nơi, trong ba ngày 31/8/2019 đến  02/9/2019 (02-04/8 Kỷ Hợi) Thiền viện Trúc Lâm (TVTL) Phượng Hoàng (xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) đã tổ chức Khóa tu “Tung cánh yêu thương”, cho ...