Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "thiền trong công việc"

Thiền trong công việc
Thiền trong công việc
21/12/2019 11:10 Sáng

Nếu như đi bộ là một môn thể dục không tốn tiền và lúc nào cũng có thể tập được thì thiền là một pháp tu không mất thời gian và lúc nào cũng có thể thực tập được. Đó là thiền trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi và trong mọi công việc ...