Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "thiền quán vô thường"

5 phút Thiền Quán Vô Thường mỗi ngày, điều kỳ diệu sẽ tới

Đức Phật có nói rằng trong tất cả các dấu chân thì dấu chân voi là lớn nhất, trong tất cả các phép quán thì quán vô thường là lớn nhất. Vì vậy, chúng ta nên trân trọng hơn những giây phút, khoảnh khắc ta đang sống trong cuộc đời này, để chúng ta sử ...