Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "thiện nguyện"

Đôi vợ chồng thiện nguyện

Hơn chục lần chuyển nhà để hành nghề y, chữa bệnh cứu người, đôi vợ chồng tốt bụng vẫn đồng cam cộng khổ chỉ với mong muốn mang chút sức mọn giúp đời… Cùng nhìn một hướng Đam mê nghề y, dù xa xôi cách trở, họ cùng tìm đến mảnh đất đô hội Sài Thành ...