Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "thien lanh"

Trân trọng những việc làm thiện lành

“Thật đáng trân trọng”, là bày tỏ của bạn đọc Tâm Minh và nhiều bạn đọc khác khi đọc bài viết “Hành trình của những nông dân ‘tầm thuốc’”. “Người dân nghèo không có điều kiện thuốc thang, chữa trị khi vướng phải bệnh tật, nhờ những phòng thuốc Nam từ thiện và các chùa ...