Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "thien"

Thiền sư và Xuân
Thiền sư và Xuân
04/02/2019 9:29 Sáng

Đẹp đẽ thay trên cảnh tượng ồn náo biến động đã ngầm chứa một cái bất động, như gà gỗ gáy sáng, gái đá mừng xuân. Rồng nhả hơi trên mặt hồ trong lặng để cùng tiếp đón một mùa xuân, lò trầm hương tỏa quyện theo gió thiền… HT.Thích Thanh Từ (ảnh chụp tại ...

Thiền phát triển mạnh tại Hoa Kỳ

Số người Mỹ thực tập thiền Phật giáo tăng 3 lần. Đây là phương pháp thực hành có từ ngàn xưa, hiện trở thành giải pháp trị liệu tâm lý và sức khỏe phổ biến tại Hoa Kỳ, với khoảng 35 triệu người hành trì. Học sinh tại một trường trung học Hoa Kỳ thực ...