Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Thích Đồng Trí"

Nạn cháy kinh hoàng – Thương cảnh lầm than

Xin gửi tới quý Phật tử bài thơ “Nạn cháy kinh hoàng – Thương cảnh lầm than” của thầy Thích Đồng Trí về nạn cháy rừng ở Úc. Mỗi Phật tử hãy cầu nguyện trời mưa lớn, hoặc có đầy đủ các nhân duyên để dập tắt cháy rừng, hồi hướng cho việc hồi sinh ...