Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Thế nào là tâm sinh tướng"

Thế nào là tâm sinh tướng?
Thế nào là tâm sinh tướng?
16/06/2019 3:02 Chiều

Nghiên cứu khoa học cho thấy ý nghĩ của con người là một thứ năng lượng. Năng lượng phát ra từ tâm / ý và có tác dụng ảnh hưởng đến hoàn cảnh xung quanh, mà trước hết là cơ thể của người đó. Người xưa nói rằng “tâm sinh tướng”, xét ra là rất có cơ sở. Ở đoạn cuối truyện Cửa tùng đôi cánh gài của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, ta thấy ...