Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "thế giới phật giáo"

Hân hoan hướng về Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019

 Năm nay, lần thứ 3, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được Ủy ban Tổ chức Quốc tế trao quyền đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (LHQ).  Đại lễ sẽ diễn ra từ ngày 12 – 14-5-2019 tại chùa Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam) với chủ đề “Cách tiếp cận ...

Chớ kiêu căng khinh mạn, soi người chẳng soi mình

Dứt lời kệ, Đức Phật mới bảo Phạm Chí rằng: Kẻ ngu si nhất ở thế gian này không ai có thể bằng ông. Giữa ban ngày mà ông lại cầm bó đuốc đi soi chân lý cho khắp cả thành! Trong khi những điều ông biết chỉ như một hạt bụi… Chuyện kể rằng, ...