Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "thắp hương"

Ngày nào cũng thắp hương cúng Phật hay chỉ mùng Một, ngày Rằm?

HỎI: Người Phật tử có nên ngày nào cũng thắp hương cúng Phật hay chỉ thắp vào ngày rằm, mùng một mà thôi? Ý nghĩa của việc thắp hương cúng Phật? ĐÁP Thắp hương cúng Phật là một trong nhiều cách cúng dường lên Thế Tôn. Ngoài việc thắp hương, người Phật tử có thể ...

Đừng coi thường ngọn lửa của bó nhang

Đức Phật từng nhấn mạnh không nên coi thường một đốm lửa nhỏ, vì nó có thể bùng phát trở thành ngọn lửa lớn thiêu rụi cả khu rừng. Thắp hương ở lễ hội chùa Hương – Ảnh: Nam Trần Đầu xuân, lại rộ lên hiện tượng chen lấn đi lễ cầu tài xin lộc, ...