Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Thanh Hóa: Hội nghị Ban Trị sự GHPGVN tỉnh lần thứ 6 (Nhiệm kỳ VII 2017 – 2022)"

Thanh Hóa: Hội nghị Ban Trị sự GHPGVN tỉnh lần thứ 6 (Nhiệm kỳ VII 2017 – 2022)

Phật giáo – Tôn giáo luôn đồng hành với dân tộc trong mọi hoàn cảnh lịch sử, đó là thành tựu đã được khẳng định trong Báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2020 diễn ra tại Hội nghị BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa lần thứ 6 – Khóa VII ...