Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "thần thông"

Giải mã thần thông của tôn giả Mục Kiền Liên

Tôn giả Mục Kiền Liên không những là vị thần thông đệ nhất, bản tính rất năng động mà còn là một vị hiếu đạo hơn hết. Một hôm nhớ mẹ, tôn giả vận dụng thần thông đi khắp mọi nơi để tìm mẹ. Tôn giả thấy mẹ đang ở chốn địa ngục, ốm yếu ...

Đức Phật sử dụng thần thông, phép lạ như thế nào

Bài trước có đề cập đến ba phép lạ, thần thông mà Đức Phật dùng trong quá trình giảng pháp. Tuy nhiên, Ngài không lạm dụng các phép thần thông này. Thái độ của Đức Phật đối với các loại thần thông Tâm lý thường tình của con người là tò mò, ưa những điều lạ lùng, kỳ dị và khác thường vì họ ...