Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "tham luận"

110/398 tham luận sẽ được trình bày tại hội thảo Vesak 2019

Trong số 1.650 đại biểu quốc tế, ngoài các vị lãnh đạo các Giáo hội, tổ chức, hệ phái, còn có các học giả, nhà nghiên cứu tham dự vào các diễn đàn của Hội thảo khoa học – một trong những nội dung trong khuôn khổ Đại lễ Vesak tại VN.    TT.Thích Nhật ...