Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "tản mạn"

Tản mạn về việc không rượu, bia

Không uống rượu, bia, không sử dụng chất gây nghiện…, là nội dung của một trong năm điều đã được Đức Phật chế định cho những ai muốn trở thành Phật tử, gọi là cấm giới. Nguyên tắc này có cách đây trên 25 thế kỷ, lúc Đức Phật còn tại thế và được xếp ...