Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Tâm là chủ nhân của bao điều họa phúc"

Tâm là chủ nhân của bao điều họa phúc

Tâm là gốc của thân, tâm có yên thì gốc mới vững vàng. Thân thể này sở dĩ bị bệnh hoạn là do tâm bị vô minh che lấp nên tâm hồn u tối, mê mờ. Muốn thân này khỏe mạnh, ít bệnh hoạn chúng ta chỉ cần nỗ lực làm cho tâm lặng lẽ, ...