Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "tâm huyết"

Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Không cần xây tháp cho thầy

Những dòng chữ tâm huyết dưới đây do Thiền sư Thích Nhất Hạnh viết trước khi ông bị bệnh, trước khi ông trở về chùa Từ Hiếu. Đọc từng câu chữ và quý vị sẽ rút ra được điều gì? Với Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Không được nhốt Thầy, bỏ Thầy vào trong một cái hũ ...