Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM"

Chiều nay, 10-1, tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM (Q.5) đã diễn ra lễ tri ân những người đã hiến thân thể cho sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu y khoa. Thắp tâm hương tri ân những người hiến xác cho khoa học Trưởng bộ môn Giải phẫu, TS.Nguyễn Hoàng Vũ phát biểu ...