Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "sự im lặng"

Lời Phật dạy sâu sắc về sự ích kỷ

Chúng ta sống ở thế gian này không nên vì chính mình, vì chính mình thì phạm vi đó quá nhỏ, đó chính là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Ta sống ở thế gian này là vì ai vậy? Vì tất cả chúng sanh. Con người sống trên thế gian không thể tránh khỏi ...

Những khoảnh khắc hùng tráng của sự im lặng

Nhà vua A – xà – thế nhìn thấy dưới gốc cây, bụi trúc, bên các giòng suối, bờ cỏ lau, đâu cũng có bóng dáng các vị khất sỹ im lặng tọa thiền. Trên 1000 người – không 1 tiếng động! Râu tóc vua dựng đứng lên vì sợ hãi! Bao sức mạnh quyền ...