Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Sư cô làm mẹ"

Sư cô làm mẹ: ‘Phần sống của tôi xin đổi cho con’

Khi quyết định làm mẹ Hoài An được sư cô nói ra, nhiều người đã ngần ngại thay cho bà. Nhưng sư cô quyết không thay đổi: ‘Nhìn xem, con thèm sống lắm mà’. Lúc ấy, ngay khi được Phật tử báo chuyện đau lòng, sư cô Thích Minh Tài (41 tuổi, trụ trì chùa ...