Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Sự chú ý sai của tâm:"

Vì sao tức ngực khi đang ngồi Thiền?

Bạch thầy cho con hỏi, trong lúc con đang tập thiền thì cảm thấy tức ngực khó thở không biết vì lý do nào, mong thầy giải thích hộ con! HỎI  Bạch thầy cho con hỏi, trong lúc con đang tập thiền thì cảm thấy tức ngực khó thở không biết vì lý do nào, ...