Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Steve Jobs"

Steve Jobs: Định nghiệp như những dấu chấm

Hãy để tâm chiêm ngưỡng cái đẹp, dù rất bình thường, ngay cả trong tình huống tồi tệ nhất, vì chính nó sẽ đem lại sự tươi mát để nuôi dưỡng cuộc sống. Và hãy để lòng hiếu kính với cha mẹ, sự quan tâm đến nỗi khó nhọc của những người chung quanh. Câu ...

Phương pháp thiền tập của Steve Jobs

Ẩn dưới những bề nổi, Steve Jobs là một Phật tử, thực hành thiền định từ thuở thanh niên. Là người sở hữu tài sản rất lớn, nhưng ông luôn sống đơn giản, thiểu dục tri túc, ăn chay. Hãy cũng tìm hiểu về phương pháp tập thiền của Steve Jobs. Steve Jobs từng bỏ ...