Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "sống thọ"

Nguyên tắc chỉ ăn no 80% giúp dân Nhật sống thọ

TheoCNN chế độ dinh dưỡng gồm 200 loại thức ăn và nguyên tắc ăn no 80% giúp Okinawa trở thành vùng có số dân trên 100 tuổi nhiều nhất thế giới. Gần hai phần ba dân số tại tỉnh Okinawa có thể sống tự lập ở tuổi 97 mà không cần người khác chăm sóc. ...