Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "sống thiện lành"

Sống cuộc đời từ bi
Sống cuộc đời từ bi
02/01/2020 5:46 Chiều

Là con người, tất cả chúng ta đều có tiềm năng để trở thành người hạnh phúc và tràn đầy từ bi tâm, nhưng đồng thời chúng ta cũng có thể làm tổn hại và mang lại những khổ đau cho người khác. Tất cả những xu hướng này tiềm ẩn nơi thân tâm mỗi ...