Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "sám hối"

Sám hối – Phương pháp sống an lạc của Phật Giáo

Sám hối là biết xấu hổ, hối cải những tội lội của mình sau khi biết việc đó là sai lầm tội lỗi. Việc nhận ra các việc làm sai lầm tội lỗi đó là nhờ vào trí tuệ trong mỗi chúng ta. Sám chữ Phạn là Samma, sám là ăn năn lỗi trước, Hối ...

Truyện ngắn của Trà Kim Long: Sám hối

Bà Thất nằm lọt thỏm giữa lòng chiếc giường gỗ không lớn lắm. Trông bà như một bộ xương nằm lẫn lộn giữa đám mền mùng và các vật dụng linh tinh thường thấy nơi giường của người bệnh nằm một chỗ lâu ngày. Ảnh minh họa Nơi chiếc ghế trụi kê sát bên thành ...