Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "rượu"

Tản mạn về việc không rượu, bia

Không uống rượu, bia, không sử dụng chất gây nghiện…, là nội dung của một trong năm điều đã được Đức Phật chế định cho những ai muốn trở thành Phật tử, gọi là cấm giới. Nguyên tắc này có cách đây trên 25 thế kỷ, lúc Đức Phật còn tại thế và được xếp ...

Lời Phật dạy về tác hại của việc uống rượu

Đức Phật dạy không nên uống rượu, vì cái hại lớn nhất của rượu là làm mất hoặc không kiểm soát được trí tuệ. Trí tuệ là điều kiện cần của đời sống an lạc hạnh phúc, và là mục tiêu cứu cánh của sự nghiệp giác ngộ, giải thoát Đức Phật dạy rằng: “Nếu ...