Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Quỹ từ thiện"

Quỹ từ thiện về phòng tránh thiên tai kỷ niệm 10 năm thành lập

Sáng nay, 17.5 tại Đà Nẵng, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai họp báo công bố Gala kỷ niệm 10 năm thành lập và đổi tên Quỹ. Từ những chương trình “Vì khúc ruột miền Trung” nhằm vận động đồng bào cả nước giúp đỡ miền Trung đã nhận được nhiều sự hưởng ứng, ...