Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "quận Cái Răng"

Tấm lòng nhân ái của một Thượng tọa

Thượng tọa trụ trì chùa Long An – Thích Thiện Thông là người đầu tiên của TP. Cần Thơ thực hiện mô hình nuôi dưỡng những bệnh nhân nghèo, gia đình bỏ rơi, bệnh nặng vô phương cứu chữa chỉ chờ lúc mất đi, nhà chùa sẽ lo toàn bộ hậu sự như hỏa táng, ...