Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Phóng sinh chân chính"

Phóng sinh chân chính
Phóng sinh chân chính
06/01/2020 5:37 Chiều

Phóng sinh, một việc làm tưởng đâu chỉ có tốt nhưng đằng sau bề mặt tốt ấy lại có biết bao hệ lụy mà rất có thể người phóng sinh chưa nghĩ tới. Trong bài viết nhỏ này xin được nêu ra một số hệ lụy theo cái nhìn riêng của người viết. Phóng sinh ...