Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "phép lạ"

Đức Phật sử dụng thần thông, phép lạ như thế nào

Bài trước có đề cập đến ba phép lạ, thần thông mà Đức Phật dùng trong quá trình giảng pháp. Tuy nhiên, Ngài không lạm dụng các phép thần thông này. Thái độ của Đức Phật đối với các loại thần thông Tâm lý thường tình của con người là tò mò, ưa những điều lạ lùng, kỳ dị và khác thường vì họ ...