Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Phật giáo TP.HCM họp mở rộng triển khai hoạt động Phật sự"

Phật giáo TP.HCM họp mở rộng triển khai hoạt động Phật sự

Sáng nay, 12-9, tại trụ sở Ban Trị sự (BTS) – Việt Nam Quốc Tự đã diễn ra hội nghị mở rộng giữa Ban Thường trực BTS GHPGVN TP, các ban chuyên môn trực thuộc và 24 BTS GHPGVN quận huyện nhằm triển khai các hoạt động Phật sự trong thời gian tới. Trưởng lão ...