Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "phật giáo tỉnh tiền giang"

Tiền Giang: Triển khai công tác bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh Corona tại đạo tràng chùa Kim Thiền

Sáng ngày 13/02/2020 (20 tháng Giêng năm năm Canh Tý), nhân ngày sinh hoạt đầu năm của đạo tràng chùa Kim Thiền (ấp Tân Định, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang), Ban Tổ chức đã kết hợp triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh ...