Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Phật giáo Thái Bình từ thiện trên 3 tỷ đồng"

Thái Bình: Phật giáo Thái Bình từ thiện trên 3 tỷ đồng

Đó là một trong những thành tựu nổi bật được nêu trong Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2019 diễn ra hồi sáng ngày 07/01/2020 vừa qua của BTS GHPGVN tỉnh Thái Bình tại chùa Thánh Long (P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình). Toàn cảnh hội nghị Đại lão HT.Thích Thanh Dục, UV Thường trực HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS PG tỉnh; ...