Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Pháp viện Minh Đăng Quang"

TPHCM: Hệ phái Khất sĩ Trao học bổng “Pháp Học Khất Sĩ” năm 2019

Chiều ngày 15/12/2019 (nhằm 20/11 Kỷ Hợi) tại Pháp viện Minh Đăng Quang đã long trọng diễn ra Lễ Trao học bổng Pháp học Khất sĩ năm 2019 cho 130 Tăng Ni sinh Khất sĩ hiện đang theo học các chương trình Thạc sĩ Phật học, Cử nhân Phật học, Cử nhân thế học trong ...