Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "phân bố nơi lưu trú"

Phân bố nơi lưu trú cho đại biểu tại Đại lễ Vesak 2019

Do số lượng đại biểu tham dự Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc – Vesak 2019 tại Việt Nam đông nhất từ trước đến nay so với các kỳ Đại lễ Vesak đã tổ chức, nên việc phân bố nơi lưu trú cho các đại biểu sẽ được Ban Tổ chức bố trí tại ...