Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Phải hiểu đúng tùy tâm và sắm lễ"

Đại lễ Vu Lan 2019: Hướng tới sự trang nghiêm, văn minh, tránh mê tín dị đoan

Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, mùa báo hiếu năm nay hướng tới nghi lễ trang nghiêm, văn minh, tránh mê tín dị đoan. Theo đó, các Ban Trị sự Phật giáo cả nước tổ chức lễ Vu Lan không đốt vàng mã, không cúng ...

Đại lễ Vu Lan 2019: Hướng tới sự trang nghiêm, văn minh, tránh mê tín dị đoan

Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, mùa báo hiếu năm nay hướng tới nghi lễ trang nghiêm, văn minh, tránh mê tín dị đoan. Theo đó, các Ban Trị sự Phật giáo cả nước tổ chức lễ Vu Lan không đốt vàng mã, không cúng ...