Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Oán hận là thường tình"

Oán hận là thường tình, khoan dung là trí huệ

Oán hận là cảm xúc thường tình, còn khoan dung là biểu hiện của trí huệ. Để có thể khoan dung với người khác thì phải học quên và… nhớ. Cái túi của HercesHercules là một dũng sỹ trong Thần thoại Hy Lạp. Một ngày nọ, khi đang đi trên đường núi gập ghềnh, Hercules ...