Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Nước Nhật vẫn còn người nghèo khó"

Nước Nhật vẫn còn người nghèo khó

Câu lạc bộ Otera Oyatsu đã đặt các thùng quyên góp tại chánh điện chùa Đông Đại ở Nara, với hy vọng du khách sẽ nghĩ về sự nghèo đói. Du khách bỏ tiền quyên góp vào thùng tại chùa Đông Đại Các khoản đóng góp này sẽ được sử dụng để trang trải chi ...