Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Nữ Phật tử thêu hoa trên thạch"

Nữ Phật tử thêu hoa trên thạch giống như thật

Là một phật tử và yêu hoa sen, chị Lợi đã sáng tạo ra nhiều tác phẩm hoa sen gây chú ý trong làng bánh thạch. Điểm khác biệt của chị là dùng kim y tế mà tỉa tót tạo được những đầm sen nổi trên mặt bánh, trong khi số đông làm hoa trong ...