Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "“Nối nhịp bờ vui”"

“Nối nhịp bờ vui” trên 300 cây cầu chào mừng Phật đản

“Nối nhịp bờ vui” – chương trình xây dựng cầu bê-tông nông thôn của Hội Từ thiện Tường Nguyên thiền tự (TP.HCM) và Ban TTXH Phật giáo TP.HCM đã đánh dấu mốc trên 300 cây cầu. Gần đây, mỗi nhịp cầu ở các địa phương cùng hòa với niềm vui hướng đến kính mừng Đại ...