Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Niềm vui từ tổ nhân đạo trên Cù Lao Tân Lộc"

Ngày 10/12/2019, sư bà Ni trưởng Thích Nữ Trí Tiên, Phó ban xã hội từ thiện BTS Phật Giáo tỉnh Vĩnh Long, trụ trì chùa Long Khánh (TP Vĩnh Long) đã đến tận nơi thăm hỏi, tặng quà lưu niệm và một số thư phẩm để động viên các thành viên của tổ. Trụ trì ...