Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "những khoảnh khắc"

Những khoảnh khắc hùng tráng của sự im lặng

Nhà vua A – xà – thế nhìn thấy dưới gốc cây, bụi trúc, bên các giòng suối, bờ cỏ lau, đâu cũng có bóng dáng các vị khất sỹ im lặng tọa thiền. Trên 1000 người – không 1 tiếng động! Râu tóc vua dựng đứng lên vì sợ hãi! Bao sức mạnh quyền ...