Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "nhất chi mai"

Ngọn lửa hòa bình Nhất Chi Mai năm 1967

Là một phật tử thuần thành mến đạo yêu đời, rất say mê với giáo lý nhà Phật, Nhất Chi Mai tích cực tham gia vào các công tác phật sự, hằng tuần đến chùa Dược Sư và chùa Từ Nghiêm dạy giúp cho các ni cô về các môn thế học; đồng thời tích cực ...