Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Nhập kim quan cố Trưởng lão HT.Thích Tánh Hải"

Nhập kim quan cố Trưởng lão HT.Thích Tánh Hải

Tối 27-11 (nhằm ngày 2-11-Kỷ Hợi), Ban tổ chức lễ tang và môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh nhục thân Trưởng lão HT.Thích Tánh Hải nhập kim quan tại chùa Phước Thiện (TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng). Cử hành nghi thức nhập kim quan cố Trưởng lão HT.Thích Tánh Hải – Ảnh: Linh Toàn ...