Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "nhà trang"

Lễ hội hoa đăng trên sông Cái

Nha Trang – Khánh Hòa: LỄ HỘI HOA ĐĂNG TRÊN SÔNG CÁI KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VESAK LIÊN HIỆP QUỐC 2019 – PHẬT ĐẢN 2643                 Tháng Tư  âm lịch Phương Đông đang lại về…              Một mùa trăng sáng lung linh kỳ diệu rất khác với những mùa trăng trong năm. Vì đó là mùa trăng tỏ ngời hào quang uyên huyền để đón mừng ...