Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Nguyện làm bồ tát"

Nguyện làm bồ tát
Nguyện làm bồ tát
19/07/2019 3:14 Chiều

Lật trang sách cũ (trang 112, Đến với Phật cùng tôi, Cao Huy Thuần, Nxb Hồng Đức – 2016), đọc lại bài viết của vị giáo sư Phật tử viết cho giới trẻ về tình yêu, trong đó có đoạn: “Chúng tôi cũng muốn đưa độc giả đến một vùng văn hóa Phật giáo khác, nơi mà ...