Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Người sói X – Men"

Người sói X – Men: Thiền định làm thay đổi cuộc sống của tôi!

Không có vẻ gì như một người quảng bá cho trào lưu thiền định, ngôi sao người sói của X-men Hugh Jackman chia sẻ trong một số báo trên tạp chí Sức khỏe Nam giới (Men’s Health) rằng việc ngồi thiền đã ‘thay đổi cuộc sống của anh’. >>Những giáo lý Phật giáo nên đọc  ...