Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "người nghèo"

Ba nghĩa Sa môn
Ba nghĩa Sa môn
12/09/2019 3:48 Chiều

Sa môn có nghĩa là người nghèo, người chuyên cần, người đoạn dứt: “Người nghèo” là người chịu sống an phận nghèo để vui đạo (Bần giả); “Người chuyên cần” là người chuyên cần tu giới, định, huệ (Cần giả); “Người đoạn dứt” là người dứt trừ tham, sân, si (Tức giả). Người nghèo “Người ...

111 người nghèo được phẫu thuật mắt miễn phí

Sáng ngày 24-4, Hội Từ thiện Tường Nguyên (TP.HCM), do Đ Đ.Thích Minh Phú, Hội trưởng, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban TTXH Phật giáo TP.HCM kết hợp y bác sĩ khoa Mắt Bệnh viện Phương Đông (TP.HCM) tổ chức khám, ghép thủy tinh thể cho bệnh nhân nghèo. ­Bệnh nhân nghèo được tài ...