Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "ngoi chùa việt nam tại ucraina"

Lễ Vu Lan báo hiếu tại chùa Trúc Lâm Kharkov, Ucraina 2020

Chùa Trúc Lâm Kharkov đã quyết định tổ chức Đại lễ Vu Lan đơn giản, phù hợp với điều kiện chống dịch và các quy định do chính phủ Ucraina ban hành. Theo quan niệm dân gian, Rằm tháng Bảy là ngày xá tội vong nhân và cũng là lễ Vu lan – mùa báo ...