Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "ngoai tinh"

Đức phật dạy về quả báo khi ngoại tình

Những hình phạt, sự đớn đau mà địa ngục vô gián giáng lên đầu người phạm tội này sẽ khiến bạn ngàn vạn lần ước mình đã không bước chân vào con đường tội lỗi.   Quả báo về ngoại tình   Đức phật ví một người ngoại tình như một sát nhân, các mối ...