Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "nghĩa trang Hàng Dương"

Đại lễ Cầu siêu tại Nghĩa trang Hàng Dương – Côn Đảo

Trong hai ngày,24 và 26/7/2015 (tại nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo thuộc tỉnh BRVT) đã tổ chức đại lễ cầu siêu,chẩn tế cho các anh hùng liệt sĩ từ thời chống thực dân pháp và mỹ ở tại nghĩa trang Hàng Dương thuộc huyện Côn Đảo. Dưới sự quang lâm chứng minh HT.Thiện ...